Solidaritet med Mega

av Frances Tuuloskorpi

Första ronden
När en ny arbetsgivare tog över Mega Skivakademien vid Sergels Torg i Stockholm, så sänkte han de anställdas löner, tog bort OB-tilläggen och vägrade teckna kollektivavtal.

De anställda på Mega stod på sig och krävde avtal. Handels varslade om strejk vilket ledde till att arbetsgivaren skrev på kollektivavtalet.
Läs om detta i Handelsnytt

Men sedan varslade arbetsgivaren de anställdas fackliga företrädare på Mega, klubbordföranden Magnus Eriksson, om avsked. Orsaken sas vara att Magnus uttalat sig för tidningen Metro i samband med att det skulle bli strejk!

Om avskedet hade fullföljts, så skulle Handels säkerligen stämt ag (arbetsgivaren), och Arbetsdomstolen skulle säkerligen givit Handels rätt.

MEN det betyder inte att ag skulle bli tvungna att ta tillbaka Magnus! Det finns ett kryphål i LAS (Lagen om anställningsskydd), §39, som säger att ag kan vägra att "lyda" en dom i AD. Det räcker att de betalar skadestånd.

Ag kan alltså sparka någon utan lagliga skäl och sedan köpa sig fria från att ta personen tillbaka! På så vis kan de skrämma och tysta den sparkades arbetskamrater, och andra som vill ta strid för sina rättigheter.

Med andra ord: Lagen räcker inte som skydd. Det krävs solidaritet.

På Stockholmsbagarn där jag arbetar uppmanade klubbstyrelsen alla medlemmar att bojkotta Mega. Detta gjorde vi 2002-11-04.

Vi uppmanade också andra fackklubbar och solidariska människor att skicka ett mail till Mega och Handels på direkten och tala om att de och deras vänner inte kommer att handla på Mega förrän varslet om avsked/uppsägning tagits tillbaka.

Uppmaningen spred sig snabbt via internet.

Bojkotten fick genast effekt!

Så här stod det 2002-11-08 på Handels hemsida:

Arbetsgivaren Michael Colven drar tillbaka varslet mot butikens fackklubbsordförande Magnus Eriksson.
- Hotbilden blev för stor, var Michael Colvens argument.
"Hotbilden" han åsyftar är de hundratals mejl från privatpersoner och enskilda fackklubbar som de senaste dagarna strömmat in till butiken.

Vi spred förstås ett stort tack till alla som hjälpte till! Men uppmanade också alla att hålla ögonen öppna - "eventuellt är inte sista ordet sagt".

Obs att vi använde oss av Folkrörelselinjen i denna enkla men effektiva solidaritetskampanj. Vi litade på att folk skulle agera och på att "folkets vrede" har genomslagskraft.


Andra ronden
2002-11-15: Nu är det krig!

De anställda på Mega Skivakademien fick sitt kollektivavtal och arbetgivaren Michael Colven tvingades ta tillbaka varslet om avsked mot klubbordföranden Magnus Eriksson.

Colven äger ett 15-tal butiker, och än så länge är det bara på Mega Skivakademien som Coven skrivit under avtalet.

Nu kräver de anställda på en annan av Colvens skivbutiker, NK Megastore, kollektivavtal.

Colven vägrar!

Samtidigt har Colven varslat 20 av de 26 anställda på Mega Skivakademien - de som kämpade till sig avtal - om uppsägning på grund av "omorganisation"!!

Läs om detta på Handels (avd 20) hemsida!

Klubbstyrelsen på Stockholmsbagarn har 2002-11-15 skickat följande mejl till info@mega.se och stockholm@handels.se:

Vi har nåtts av informationen om att Michael Colven, ägare till Mega Skivakademien m.fl. butiker, nu vägrar att teckna kollektivavtal för de anställda i sin skivbutik på NK. Samt att han varslar större delen av de anställda på Mega vid Sergels Torg om uppsägning på grund av ”omorganisation”.
Vi kan inte tolka detta på annat sätt än att Michael Colven fortsätter sitt krig mot de anställda och försöker skrämma dem från att kräva avtal och rimliga villkor.
Vi kommer åter att uppmana våra medlemmar att inte handla på Mega, och inte heller i Colvens övriga butiker, förrän hans fackföreningsfientliga agerande upphör.
Vi kommer också att sprida denna uppmaning till andra fackklubbar och enskilda människor.

mvh
Styrelsen för Livsklubben på Stockholmsbagarn


Tredje ronden
Tisdagen den 19/11 tecknades kollektivavtal mellan Michael Colven och Handels för de anställda på NK Megastore, Pub Megastore och Megastore i Tumba.

De anställda i dessa butiker stod alltså på sig trots Colvens grova metoder.

Förhoppningsvis har solidariteten från utomstående hjälpt till, både genom att uppmuntra de anställda i butikerna och genom att göra klart för Colven att hans agerande skulle stöta på vidare och hårdare motstånd än han tänkt sig.

Man kan också hoppas att detta bromsar andra arbetsgivare som säkert skulle följt i Colvens spår om han lyckats med sina planer.

Men Colvens varsel om uppsägning av 20 av de 26 anställda på Mega Skivakademien - de som gick spetsen för kravet på kollektivavtal i hans butiker - ligger fortfarande kvar.

På måndag 25/11 ska Colven informera sina anställda om planerna.

Klubbstyrelsen på Stockholmsbagarn har beslutat ge Colven "en positiv liten tankeställare" inför måndagen och har idag skickat följande mejl till info@mega.se och stockholm@handels.se:

En liten hälsning från oss konsumenter!

Vi är mycket glada att få höra att kollektivavtal nu har tecknats på NK Megastore, Pub Megastore, Megastore i Tumba, liksom tidigare på Mega skivakademien. Vi hoppas nu att Michael Colven ger fortsatt anställning till de anställda på Skivakademien och i övrigt agerar med respekt för sina anställda och deras fackliga och mänskliga rättigheter.

Om så sker, så kan vi verkligen rekommendera våra medlemmar och andra människor att handla i Colvens butiker!

med vänlig hälsning

klubbstyrelsen på Stockholmsbagarn/Skogaholms BrödKommentar i efterhand 2003-03-01:
Efter ytterligare några svängar kröp det fram att Colven aldrig hade varslat till länsarbetsnämnden om uppsägning av de 20. Det hade tydligen bara varit ett tomt hot - eller ett reellt hot som han inte vågade fullfölja.

Uppsägningar kan förstås komma ändå, längre fram. Men det viktiga är att andra arbetsgivare såg att det inte höll att bära sig åt som Colven gjorde.

Efter Megastriden stod en annan skivbutikskedja på tur (Mix skivor). De anställda krävde avtal. Och ägaren av Mix skivor skrev på utan krångel.